Al Baqarah Ayat 31-35 - Tadarus 2:7 di Casino Indonesia

Nov 14, 2020
Berita dan Pengalaman

Al Baqarah ayat 31-35 mengandung pesan-pesan penting yang patut direnungkan. Mari kita telaah setiap ayat dengan penuh kekhusyukan dalam Tadarus 2:7 di Casino Indonesia.

Ayat 31:

“Dan Dia ajarlah (Adam) nama-nama seluruhnya kepada Adam, kemudian Dia perlihatkan mereka kepada malaikat-malaikat lalu Allah berfirman: ‘Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama mereka ini jika kamu adalah orang-orang yang benar’.”

Ayat 32:

“Mereka menjawab: ‘Mahasuci Engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana’.”

Ayat 33:

“Allah berfirman: ‘Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama ini’. Maka tatkala diberitahukan oleh Adam nama-nama itu kepada mereka, Allah berfirman: ‘Bukankah Aku telah katakan kepadamu, sungguh Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan’.”

Ayat 34:

“Dan ingatlah, tatkala Kami berfirman kepada malaikat: ‘Sujudlah kamu kepada Adam’, maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan menyombong serta adalah dari golongan orang-orang kafir.”

Ayat 35:

“Dan Kami berfirman: ‘Hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan dengan sukacita dimanapun kamu berada, hanya sekali janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk orang-orang zalim’.”

Pentingnya Memahami Al Baqarah Ayat 31-35

Setiap ayat dalam Al Baqarah mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Dalam ayat-ayat tersebut, kita belajar tentang kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia, kepatuhan malaikat, serta perintah dan larangan yang diberikan kepada Adam. Mari renungkan makna dan ajaran yang terkandung dalam setiap ayat tersebut.

Meraih Kebenaran dalam Al Baqarah Ayat 31-35

Al Baqarah ayat 31-35 mengajarkan kita untuk meraih kebenaran dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam Tadarus 2:7 di Casino Indonesia, mari kita mendalami makna ayat-ayat tersebut dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan hati yang khusyuk dan renungkan setiap kata yang tergores dalam Al Baqarah.

Kesimpulan

Dengan memahami dan mengamalkan Al Baqarah ayat 31-35, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang penuh berkah. Mari terus meningkatkan amalan, keimanan, dan ketaqwaan kita kepada-Nya. Bersama-sama, kita dapat meraih ridha dan keberkahan-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita.